Informace pro klienty

Informace pro klienty FCC

  • Soupisem závodu se pro Vás jako klienta FCC NIC NEMĚNÍ! Smlouva o spotřebitelském úvěru zůstává v platnosti a máte povinnost hradit splátky k rukám obchodního zástupce nebo na bankovní účet číslo 115-2913170257/0100 vedený u Komerční banky.
  • V nejbližší době se Vám ozve obchodní zástupce, který se prokáže zmocněním od ECFS – jen takovému obchodnímu zástupci můžete své splátky hradit! Pokud byste zaplatili někomu jinému, nebude splátka umořovat Váš dluh a ten bude po Vás v celé výši vymáhán ze strany insolvenčního správce
  • Pokud jste hradili své splátky na bankovní účet FCC, ihned si prosím změňte platební údaje na účet ECFS číslo 115-2913170257/0100 vedený u Komerční banky, variabilní a případně specifický symbol ponechte stejný, jako jste měli u splátek nastaven dříve.
  • Pro více informací můžete případně zavolat na číslo 288 288 105.